Spotkanie informacyjne

Budujemy przepławki  – łączymy podzielone odcinki korytarza rzecznego.
 
Więcej o tym można było się dowiedzieć na drugim spotkaniu informacyjnym projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skaw”.🏞.
 
Tym razem spotkaliśmy się w Wadowicach gdzie omówiliśmy🎤 etapy i zastosowane rozwiązania do budowy🏗️ przepławek. 

Otwarcie korytarza swobodnej migracji dla zwierząt

Otwarcie korytarza swobodnej migracji dla zwierząt żyjących w środowisku wodnym🐟,
odbudowa cennych ekosystemów, a tym samym ochrona bioróżnorodności – tak można opisać projekt Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy🏞.
 
Więcej o tym projekcie można było się dziś dowiedzieć na pierwszym spotkaniu informacyjnymℹ️, na którym omówiliśmy🎤 etapy i zastosowane rozwiązania do budowy🏗️ przepławek.
 

Przepławka Dwory

Opis

Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Gromiec i Oświęcim. W ramach zadania przewidziano wykonanie następujących eleme ntów:

 • Budowa przepławki technicznej dwuszczelinowej, długość 244 m 47 szt. komór,
 • Przebudowa stopnia – bystrza, długość
 • Przebudowa opaski kamiennej, długość 93,5 m,
 • Wyposażenie przepławki i montaż urządzeń do monitoringu.

Stan aktualny

·         Została zakończona zasadnicza przebudowa stopnia – bystrza. Zakończono układanie narzutu i głazów kamiennych na całym bystrzu.

·         Budowa przepławki w trakcie realizacji. Zostało zakończone pogrążanie ścianek szczelnych, została wykonana została płyta denna przepławki. Zostały zakończone prace przy betonowaniu ścian, przegród oraz stropu przepławki.

·         Zakończono montaż krat w stropie przepławki.

·         Zakończono wykonanie systemu monitoringu CCTV.

·         Przeprowadzono wstępny montaż i uruchomienie urządzenia do monitoringu ryb wraz ze szkoleniem dla pracowników.

·         Trwają prace zakończeniowe oraz mające na celu przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

·         Nadzór przyrodniczy wykonał sprawdzenie działania przepławki pod względem hydraulicznym. Wyniki potwierdziły poprawność wykonania obiektu. W dniu 09.05.2023r. uzyskano zaświadczenie od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Krakowie o braku sprzeciwu odnośnie przystąpienia do uzytkowania obiektu budowlanego.   

Nad poprawnością przebiegu procesu inwestycyjnego czuwają:

 • Nadzór autorski realizowany przez firmę WTU sp. z o.o.
 • Nadzór inwestorski realizowany jest przez Panią Agnieszkę Borowiec – Żuchowicz
 • Nadzór przyrodniczy realizowany jest przez Zakład Badań Ekologicznych

Kalendarium Zadania

 • W dniu 19.01.2021 podpisano umowę na roboty budowlane z konsorcjum firm: Ślepecki Jerzy Zakład  Robót Inżynieryjnych „EKOINŻ”, Kemad sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie spółką z o. o.
 • W dniu 19.03.2021 r. podpisano umowę na Nadzór Przyrodniczy z firmą Roman Żurek Zakład Badań Ekologicznych.
 • W dniu 26.01.2021 r. przekazano Wykonawcy teren budowy.

Autor: wykonawca robót

Przepławka Smolice

Opis

Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień podpiętrzający w km 21+220 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Podolsze i Jankowice. W ramach zadania przewidziano wykonanie następujących elementów:

 • Budowa przepławki technicznej dwuszczelinowej, długość 141 m, 28 szt. komór.
 • Wyposażenie przepławki i montaż urządzenia do monitoringu.

Stan aktualny

 • Budowa przepławki w trakcie realizacji. Zostało zakończone pogrążanie ścianek szczelnych. Wykonano kotwy gruntowe wzmacniające stabilność istniejącej ścianki larsena oraz zwiększono stabilność podłoża pod przepławką poprzez wykonanie jet – groutingu. Zostały zakończone prace ziemne. Została wykonana płyta denna. Zakończone zostały roboty przy betonowaniu ścian. Trwają prace przy betonowaniu przegród komory przepławki. Kończą się prace związane z budową kanału kablowego biegnącego do elektrowni wodnej. W przygotowaniu elementy prefabrykowane do wykonania stropu przepławki.

Nad poprawnością przebiegu procesu inwestycyjnego czuwają:

 • Nadzór autorski realizowany przez firmę WTU sp. z o.o.
 • Nadzór inwestorski realizowany jest przez Panią Agnieszkę Borowiec – Żuchowicz
 • Nadzór przyrodniczy realizowany jest przez Zakład Badań Ekologicznych

Kalendarium Zadania

 • W dniu 17.06.2021 r. podpisano umowę na roboty budowlane z konsorcjum firm: Ślepecki Jerzy Zakład Robót Inżynieryjnych „EKOINŻ” i Kemad sp. z o.o.
 • W dniu 20.07.2021 r. podpisano umowę na Nadzór Przyrodniczy z firmą Roman Żurek Zakład Badań Ekologicznych.
 • W dniu 20.07.201 r. przekazano Wykonawcy teren budowy.

Przepławka Wadowice

Opis

Budowa przepławki dla ryb na lewym brzegu rzeki Skawy omijającej próg piętrzący km 21+500 biegu rzeki w obrębie Wadowic.

W ramach zadania przewidziano wykonanie następujących elementów:

 • Budowa przepławki dwufunkcyjnej (dla ryb i dla kajakarzy), „szczotkowej” długość 96 m, 32 szt elementów szczotkowych,
 • Budowa koryta kamiennego na wylocie z przepławki,
 • Budowę gurtu kamiennego poniżej umocnień kamiennych wypadu stopnia dl 57 m
 • Przebudowa drenażowego ujęcia wody dla Wadowic

Stan aktualny:

Wykonawca zakończył I etap budowy związany z usunięciem kolidujących z zasadniczą inwestycją sieci wodociągowych. Wybudowane sieci uzyskały pozwolenie na użytkowanie i zostały przekazane Użytkownikowi.

Wykonano kamienny gurt zamykający na stanowisku dolnym, oraz większość prac przy kamiennym korycie wylotowym.

Do wykonania pozostaje jeszcze montaż szczotek imitujących trawę, połączenie kanału przepławki z korytem kamiennym, oraz likwidacja grodzy II etapu i odtworzenie lewego brzegu rzeki wzdłuż przepławki.

Roboty betonowe przy realizacji koryta przepławki dobiegają końca. Zaawansowanie robót żelbetowych na koniec maja wynosi >99% 

Nad poprawnością przebiegu procesu inwestycyjnego czuwają:

 • Nadzór autorski realizowany przez firmę WTU sp. z o.o.
 • Nadzór inwestorski realizowany jest przez MGBI Ryszard Zima
 • Nadzór przyrodniczy realizowany jest przez Zakład Badań Ekologicznych
 • Generalnym Wykonawcą jest PPU Wolimex

Kalendarium Zadania:

W dniu 15.06.2022 podpisano umowę na roboty budowlane z firmą PPU Wolimex, oraz umowę na nadzór inwestorski z firmą MGBI Ryszard Zima;

W dniu 11.07.2022 podpisano umowę na Nadzór Przyrodniczy z firmą Roman Żurek Zakład Badań Ekologicznych

W dniu 22.06.2022 przekazano Wykonawcy teren budowy dla zadań Wadowice, Podolsze i Grodzisko na rzece Skawa

W dniu 16.02.2023 Starosta wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drenażowego ujęcia wody i sieci wodociągowej

W dniu 23.02.2023 powyższa Decyzja stała się ostateczna.

W dniu 24.02.2023 dokonano końcowego odbioru robót polegających na przebudowie drenażowego ujęcia wody i budowie sieci wodociągowej.

Przepławka Grodzisko

Opis

Budowa przepławki dwuszczelinowej dla ryb na lewym przyczółku jazu w m. Grodzisko, gm Zator w km 8+975 rzeki Skawa.

W ramach zadania przewidziano wykonanie następujących elementów:

 • likwidację istniejącej przepławki w prawym przyczółku jazu,
 • budowę technicznej przepławki dwuszczelinowej dł. 136 m, ilość komór 28 szt.,
 • częściowej rozbiórkę istniejącej przepławki jednoszczelinowej,
 • budowę koryta quasi-naturalnego dł 136 m,
 • wyposażenie przepławki i montaż urządzenia do monitoringu migracji ryb,
 • trasy do przeciągania kajaków dł. ok 100 m

Stan aktualny:

 • Zakończono już roboty przy korycie przepławki oraz przy korycie quasi-naturalnym.
 • Obecnie realizowana jest rampa dla kajakarzy gdzie zaawansowanie robót wynosi ok. 80%.
 • Do zakończenia prac pozostaje rampa wejściowa dla kajaków i rozebranie grodzy budowlanej.

Nad poprawnością przebiegu procesu inwestycyjnego czuwają:

 • Nadzór autorski realizowany przez firmę WTU sp. z o.o.
 • Nadzór inwestorski realizowany jest przez MGBI Ryszard Zima
 • Nadzór przyrodniczy realizowany jest przez Zakład Badań Ekologicznych
 • Generalnym Wykonawcą jest PPU Wolimex

Kalendarium Zadania

 • W dniu 15.06.2022 podpisano umowę na roboty budowlane z firmą PPU Wolimex, oraz umowę na nadzór inwestorski z firmą MGBI Ryszard Zima
 • W dniu 11.07.2022 podpisano umowę na Nadzór Przyrodniczy z firmą Roman Żurek Zakład Badań Ekologicznych
 • W dniu 22.06.2022 przekazano Wykonawcy teren budowy dla zadań Wadowice, Podolsze i Grodzisko na rzece Skawa

Przepławka Podolsze

Opis

Budowa przepławki dla ryb w korycie rzeki Skawa w km 1+260 na stopniu wodnym w m. Podolsze, gm. Zator.

W ramach zadania przewidziano wykonanie następujących elementów:

 • przebudowę istniejącego wypadu stopnia betonowego na bystrze z głazów kamiennych o nieregularnych komorach tzw „plaster midu”,
 • budowę opaski brzegowej z narzutu kamiennego,
 • budowę rampy dla spływu kajaków w formie kanału żelbetowego z zamocowanymi elementami szczotkowymi z dnie,
 • zabudowę narzutem kamiennym wyrwy dennej powyżej korpusu stopnia

Stan aktualny

 • Wykonawca zakończył układanie bloków skalnych „plastra miodu” przepławki.
 • Obecnie trwają prace przy budowie żelbetowego koryta kanału/rampy dla kajakarzy. Zaawansowanie robót żelbetowych wynosi ok. 80%.

   

 • Termin zakończenia kontraktu dla wszystkich zadań na Skawie to 30.07.2023 r.

Kalendarium Zadania

 • W dniu 15.06.2022 podpisano umowę na roboty budowlane z firmą PPU Wolimex, oraz umowę na nadzór inwestorski z firmą MGBI Ryszard Zima
 • W dniu 11.07.2022 podpisano umowę na Nadzór Przyrodniczy z firmą Roman Żurek Zakład Badań Ekologicznych
 • W dniu 22.06.2022 przekazano Wykonawcy teren budowy dla zadań Wadowice, Podolsze i Grodzisko na rzece Skawa
 • W dniu 12.12.2022 roboty budowlane zostały wstrzymane z uwagi na wysoki stan wód w rzece.

Przepławka Bielany

Opis

Budowa przepławki w formie obejścia bystrza w km 16+200 biegu rzeki Soły w miejscowości Bielany, gmina Kęty, powiat oświęcimski, woj. małopolskie.

W ramach zadania przewidziano budowę przepławki w formie obejścia bystrza w km 16+200 biegu rzeki Soły w miejscowości Bielany. Zakres prac obejmuje:

 • budowę przepławki ryglowej w formie koryta obiegowego przy bystrzu w km 16+200 biegu rzeki Soły,
 • przebudowę opasek brzegowych z koszy siatkowo-kamiennych oraz narzutu kamiennego,
 • rozbudowę bystrza narzutem kamiennym,
 • budowę poprzeczki z koszy siatkowo-kamiennych.

Głębokość przepławki będzie wynosić ok. 2,5 m.
Parametry przepławki:

 • długość przepławki – 120 m,
 • odległość między pierwszym i ostatnim ryglem – 112 m,
 • szerokość dna – 2,0 m,
 • nachylenie skarp – 1 : 1,5
 • ilość rygli – 17 szt.,
 • odległość między ryglami – 7,0 m.

 

Stan aktualny:

Został wykonany poniższy zakres robót:

        roboty pomiarowe,

        wycięcie i karczowanie zakrzaczeń,

   istniejące bystrze zlokalizowane na rzece Sole zostało uzupełnione głazami kamiennymi, roboty w rejonie bystrza zakończono,

        wykonano rozbiórkę istniejących budowli siatkowo – kamiennych oraz poprzeczek zlokalizowanych na cyplu,

        wytyczono i wykopano obejście bystrza,

        wykonano tamę poprzeczną z koszy siatkowo – kamiennych na wyściółce z faszyny,

        wykonano opaskę brzegową z narzutu kamiennego na lewym brzegu rzeki Soły,

         trwają roboty związane z montażem konstrukcji drewnianych z drewna dębowego oraz wykonaniem narzutu kamiennego z głazów w obejściu bystrza.

 

Nad poprawnością przebiegu procesu inwestycyjnego czuwają:

        Nadzór autorski –  WTU sp. z o.o.

        Nadzór inwestorski – Agnieszka Żółtowska

        Nadzór przyrodniczy – Zakład Badań Ekologicznych

  Wykonawca – konsorcjum firm: PBM Sułkowscy Sp.J, Zakład Melioracyjno – Budowlany „WIR” Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp.J.

 

Kalendarium zadania:

W dniu 31.08.2022 podpisano umowę na roboty budowlane z konsorcjum firm PBM Sułkowscy Sp.J, Zakład Melioracyjno – Budowlany „WIR” Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp.J.

W dniu 15.11.2022 podpisano umowę na Nadzór Przyrodniczy z firmą Roman Żurek Zakład Badań Ekologicznych

W dniu 06.09.2022 przekazano Wykonawcy teren budowy dla przebudowy przepławki w Broszkowicach.

W dniu 04.10.2022r. dokonano odbioru częściowego za III kwartał 2022.

W dniu 04.01.2023. dokonano odbioru częściowego za IV kwartał 2022.

W dniu 05.04.2023 dokonano odbioru częściowego za I kwartał 2023.

Planowany termin zakończenia robót – do 4 czerwca 2023r.

Przepławka Broszkowice

 • Opis

Przebudowa istniejącej przepławki komorowej przy stopniu i jazie w km 0+750 biegu rzeki Soły w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie.

W ramach zadania przewidziano przebudowę istniejącej przepławki na nową przepławkę jednoszczelinową z wykorzystaniem elementów starej przepławki przy jazie w stopniu i jazie w km 0+750 biegu rzeki Soły o parametrach:

 • szerokość przepławki „netto” – 2,0 m, 
 • długość komory „netto” – 3,4 m, 
 • ilość szczelin – 1 szt., 
 • szerokość szczeliny – 0,35 m, 
 • napełnienie w szczelinie – 1,0 m,
 • spad pomiędzy komorami – 0,10 m,
 • ilość komór – 19 szt.,
 • długość przepławki – 166 m.

Istniejące przegrody są przeznaczone do rozbiórki, w ich miejsce zostaną wykonane nowe w rozstawie i parametrach umożliwiających migrację ryb łososiowatych. Mury boczne i dno przepławki pozostaną w niezmienionym kształcie. Nowe dno będzie wyprofilowane pomiędzy przegrodami tak, aby różnica poziomów pomiędzy nimi wynosiła 10 cm. Na pozostałych odcinkach przepławki dno będzie w poziomie. Poziom nowoprojektowanego dna osiągnięty zostanie poprzez wyłożenie materiałem żwirowym o zróżnicowanej frakcji.

Dodatkowo zostaną wykonane:

 • stanowisko do monitoringu,
 • pomosty dla kajaków w formie drewnianych belek przytwierdzonych do istniejącego, betonowego ubezpieczenia skarp,
 • zasilanie i sterowanie niezbędne do prowadzenia monitoringu.

Stan aktualny

 • Został wykonany poniższy zakres robót:

          roboty pomiarowe,

          wycięcie i karczowanie zakrzaczeń,

          odsłonięcie przepławki z płyt przykrywczych,

          usunięcie namułu z przepławki,

          zakończenie wykonania cokołów żelbetowych w komorze przepławki,

          wypełnienie komory przepławki narzutem kamiennym,

          wbicie ścianek szczelnych na wlocie do przepławki,

          wykonanie narzutu kamiennego na wlocie do przepławki;

                    –        wykonanie cokołu betonowego pod monitoring;                                                                                                            zakup elementów stałych i ruchomych mobilnego systemu zamknięcia remontowanego                                  przepławki;                                                                                                                                                                            uzupełnienie uszkodzonych płyt przykrywczych (częściowo nowe, częściowo uzupełnienie                                ubytków w starych płytach.

 • Nad poprawą przebiegu procesu inwestycyjnego czuwają:                                                                                         – Nadzór autorski: WTU Sp. z o.o.;                                                                                                                                    – Nadzór inwestorski: Agnieszka Żółtowska;                                                                                                                  – Nadzór przyrodniczy: Zakłada Badań Ekologicznych;                                                                                                  –  Wykonawca – konsorcjum firm: PBM Sułkowscy Sp.J, Zakład Melioracyjno – Budowlany „WIR” Wiesław Młynarczyk –              Ryszard Biedroń Sp.J.

Kalendarium zadania

 W dniu 31.08.2022 podpisano umowę na roboty budowlane z konsorcjum firm PBM Sułkowscy Sp.J, Zakład Melioracyjno –    Budowlany „WIR” Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp.J.

 W dniu 15.11.2022 podpisano umowę na Nadzór Przyrodniczy z firmą Roman Żurek Zakład Badań Ekologicznych

W dniu 06.09.2022 przekazano Wykonawcy teren budowy dla przebudowy przepławki w Broszkowicach.

W dniu 04.10.2022r. dokonano odbioru częściowego za III kwartał 2022.

W dniu 04.01.2023. dokonano odbioru częściowego za IV kwartał 2022.

W dniu 05.04.2023 dokonano odbioru częściowego za I kwartał 2023. 

Planowany termin zakończenia robót – do 4 czerwca 2023r.

Logo Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do realizacji projektu