Przepławka Broszkowice

Opis

Przebudowa istniejącej przepławki komorowej przy stopniu i jazie w km 0+750 biegu rzeki Soły w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie.

W ramach zadania przebudowano istniejącą przepławkę na nową jednoszczelinową z wykorzystaniem elementów starej przepławki przy jazie w stopniu i jazie w km 0+750 biegu rzeki Soły o parametrach:

 • szerokość przepławki „netto” – 2,0 m, 
 • długość komory „netto” – 3,4 m, 
 • ilość szczelin – 1 szt.,  
 • szerokość szczeliny – 0,35 m, 
 • napełnienie w szczelinie – 1,0 m,
 • spad pomiędzy komorami – 0,10 m,
 • ilość komór – 19 szt.,
 • długość przepławki – 166 m.

Wykonawca

PBM Sułkowscy Sp.J. z siedzibą w Limanowej – Lider Konsorcjum,
Zakład Melioracyjno – Budowlanym „WIR” Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp.J. z siedzibą w Limanowej

Prace zakończone

Istniejące przegrody zostały rozebrane, w ich miejsce wykonano nowe w rozstawie
i parametrach umożliwiających migrację ryb łososiowatych. Mury boczne i dno przepławki pozostały w niezmienionym kształcie. Nowe dno wyprofilowano pomiędzy przegrodami tak, aby różnica poziomów pomiędzy nimi wynosiła 10 cm. Na pozostałych odcinkach przepławki dno jest w poziomie. Poziom nowoprojektowanego dna osiągnięty został poprzez wyłożenie narzutem kamiennym.

Ponadto wykonano:

 • stanowisko do monitoringu,
 • pomosty dla kajaków w formie drewnianych belek przytwierdzonych do istniejącego, betonowego ubezpieczenia skarp,

Nad poprawnością przebiegu procesu inwestycyjnego czuwali:

 • Nadzór autorski – WTU sp. z o.o.
 • Nadzór inwestorski – Agnieszka Żółtowska
 • Nadzór inwestorski w zakresie robót elektrycznych – Wojtyła Investment
  z o.o.
 • Nadzór przyrodniczy – Zakład Badań Ekologicznych

Kalendarium zadania

W dniu 31.08.2022 podpisano umowę na roboty budowlane z konsorcjum firm PBM Sułkowscy Sp.J, Zakład Melioracyjno – Budowlany „WIR” Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp.J.
W dniu 06.09.2022 przekazano Wykonawcy plac budowy.
W dniu 28.09.2023 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Przepławka Bielany

Opis

Budowa przepławki w formie obejścia bystrza w km 16+200 biegu rzeki Soły w miejscowości Bielany, gmina Kęty, powiat oświęcimski, woj. małopolskie.

W ramach zadania wykonano przepławkę w formie obejścia bystrza w km 16+200 biegu rzeki Soły w miejscowości Bielany.

Parametry przepławki:

 • długość przepławki – 120 m, 
 • odległość między pierwszym i ostatnim ryglem – 112 m,
 • szerokość dna – 2,0 m,
 • nachylenie skarp – 1 : 1,5
 • ilość rygli – 17 szt.,
 • odległość między ryglami – 7,0 m.

Wykonawca

PBM Sułkowscy Sp.J. z siedzibą w Limanowej – Lider Konsorcjum
Zakład Melioracyjno – Budowlanym „WIR” Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp.J. z siedzibą w Limanowej

Prace zakończone

Zakres prac obejmował:

 • budowę przepławki ryglowej w formie koryta obiegowego przy bystrzu w km 16+200 biegu rzeki Soły,
 • przebudowę opasek brzegowych z koszy siatkowo-kamiennych oraz narzutu kamiennego,
 • rozbudowę bystrza narzutem kamiennym,
 • budowę poprzeczki z koszy siatkowo-kamiennych.

Nad poprawnością przebiegu procesu inwestycyjnego czuwają:

 • Nadzór autorski – WTU sp. z o.o.
 • Nadzór inwestorski – Agnieszka Żółtowska
 • Nadzór przyrodniczy – Zakład Badań Ekologicznych

Kalendarium zadania

W dniu 31.08.2022 podpisano umowę na roboty budowlane z konsorcjum firm PBM Sułkowscy Sp.J, Zakład Melioracyjno – Budowlany „WIR” Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp.J.
W dniu 06.09.2022 przekazano Wykonawcy plac budowy.
W dniu 28.09.2023 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie

WISŁA – na odcinku pomiędzy ujściami rzek Soły i Skawy

Przebudowa obiektów hydrotechnicznych na tzw. Węźle Dwory:

 • budowa przepławki dwuszczelinowej w km 4+940 biegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający,
 • przebudowa stopnia – bystrza w km 5+100 biegu rzeki Wisły podpierającego jaz,

Przebudowa obiektów hydrotechnicznych na tzw. Węźle Smolice:

 • budowa przepławki dwuszczelinowej w km 21+220 biegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający,

SOŁA – na odcinku od zapory zbiornika w Czańcu do jej ujścia do Wisły

Budowa przepławki ryglowej w formie koryta obiegowego przy bystrzu w km 16+200 biegu rzeki Soły w miejscowości Bielany wraz z przebudową opasek brzegowych z koszy siatkowo-kamiennych oraz narzutu kamiennego, rozbudową bystrza narzutem kamiennym oraz budową poprzeczki z koszy siatkowo-kamiennych.

Przebudowa istniejącej przepławki komorowej przy stopniu i jazie w km 0+750 rzeki Soły w obrębie miejscowości Broszkowice. Planowane urządzenie wykonane będzie w formie jednoszczelinowej z wykorzystaniem elementów starej przepławki.

SKAWA – na odcinku od zapory zbiornika Świnna Poręba do jej ujścia do Wisły

Budowa przepławki dwufunkcyjnej „szczotkowej” przy stopniu w km 21+500 biegu rzeki Skawy w miejscowości Wadowice wraz z budową koryta kamiennego i gurtu kamiennego poniżej umocnień kamiennych wypadu stopnia.

Przebudowa przepławki przy jazie w km 8+975 biegu rzeki Skawy w miejscowości Grodzisko. Planowane urządzenie złożone będzie z przepławki technicznej dwuszczelinowej oraz koryta quasi-naturalnego. Dodatkowo wykonane zostaną nabrzeża wraz z infrastrukturą komunikacyjną usprawniającą przeprawę kajakową.

Przebudowa istniejącego stopnia w km 1+260 biegu rzeki Skawy w obrębie miejscowości Podolsze, polegająca na przebudowie wypadu stopnia na bystrze z głazów kamiennych o nieregularnych komorach – typu „plaster miodu”, budowie opaski brzegowej z narzutu kamiennego, budowie kanału żelbetowego z zamontowanymi elementami szczotkowymi w dnie, zabudowę narzutem kamiennym wyrwy dennej powyżej korpusu stopnia.

Logo Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do realizacji projektu