WISŁA – na odcinku pomiędzy ujściami rzek Soły i Skawy

Przebudowa obiektów hydrotechnicznych na tzw. Węźle Dwory:

  • budowa przepławki dwuszczelinowej w km 4+940 biegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający,
  • przebudowa stopnia – bystrza w km 5+100 biegu rzeki Wisły podpierającego jaz,

Przebudowa obiektów hydrotechnicznych na tzw. Węźle Smolice:

  • budowa przepławki dwuszczelinowej w km 21+220 biegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający,

SOŁA – na odcinku od zapory zbiornika w Czańcu do jej ujścia do Wisły

Budowa przepławki ryglowej w formie koryta obiegowego przy bystrzu w km 16+200 biegu rzeki Soły w miejscowości Bielany wraz z przebudową opasek brzegowych z koszy siatkowo-kamiennych oraz narzutu kamiennego, rozbudową bystrza narzutem kamiennym oraz budową poprzeczki z koszy siatkowo-kamiennych.

Przebudowa istniejącej przepławki komorowej przy stopniu i jazie w km 0+750 rzeki Soły w obrębie miejscowości Broszkowice. Planowane urządzenie wykonane będzie w formie jednoszczelinowej z wykorzystaniem elementów starej przepławki.

SKAWA – na odcinku od zapory zbiornika Świnna Poręba do jej ujścia do Wisły

Budowa przepławki dwufunkcyjnej „szczotkowej” przy stopniu w km 21+500 biegu rzeki Skawy w miejscowości Wadowice wraz z budową koryta kamiennego i gurtu kamiennego poniżej umocnień kamiennych wypadu stopnia.

Przebudowa przepławki przy jazie w km 8+975 biegu rzeki Skawy w miejscowości Grodzisko. Planowane urządzenie złożone będzie z przepławki technicznej dwuszczelinowej oraz koryta quasi-naturalnego. Dodatkowo wykonane zostaną nabrzeża wraz z infrastrukturą komunikacyjną usprawniającą przeprawę kajakową.

Przebudowa istniejącego stopnia w km 1+260 biegu rzeki Skawy w obrębie miejscowości Podolsze, polegająca na przebudowie wypadu stopnia na bystrze z głazów kamiennych o nieregularnych komorach – typu „plaster miodu”, budowie opaski brzegowej z narzutu kamiennego, budowie kanału żelbetowego z zamontowanymi elementami szczotkowymi w dnie, zabudowę narzutem kamiennym wyrwy dennej powyżej korpusu stopnia.

Logo Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do realizacji projektu