Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

Zarządzanie Projektem
Marek Ferenc
tel.: +48 12 62 84 204
email: marek.ferenc@wody.gov.pl 

tel.: +48 12 62 84 100
fax: +48 (12) 423 21 53
email: krakow@wody.gov.pl

Logo Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do realizacji projektu