You are currently viewing Aktualny stan prac dla przepławki Wadowice
Prace przy budowie przepławki Wadowice

W ramach zadania powstanie przepławka dla ryb na lewym brzegu rzeki Skawy, która ominie próg piętrzący km 21+500 biegu rzeki w obrębie Wadowic. Do tej pory wykonano przełożenie sieci wodociągowej kolidującej z budową.  Obecnie trwają prace przygotowawcze do wykonania nowego ujęcia drenażowego pod korytem Skawy.