You are currently viewing Stan aktualny dla przepławki Smolice
Prace przy budowie przepławki Smolice

W ramach zadania powstanie przepławka dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły, która ominie stopień podpiętrzający w km 21+220 biegu rzeki. Budowa jest w trakcie realizacji. Zakończone zostało pogrążanie ścianek szczelnych. Wykonano także kotwy gruntowe wzmacniające stabilność istniejącej ścianki larsena oraz zwiększono stabilność podłoża pod przepławką. Obecnie wykonywane są prace ziemne oraz betonowanie dna pod płytę fundamentową przepławki. Planowany termin zakończenia robót 31.03.2023 r.