You are currently viewing Aktualizacja stanu dla przepławki Broszkowice
Prace przy budowie przepławki Broszkowice

W ramach zadania zaplanowano przebudowę istniejącej przepławki komorowej przy stopniu i jazie w biegu rzeki Soły w miejscowości Broszkowice. Do wykonania nowej przepławki wykorzystane zostaną elementy starej. Obecnie wykonawca organizuje zaplecze budowy.