Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły
i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy

Logo Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do realizacji projektu

O projekcie

Otwarcie korytarza swobodnej migracji dla zwierząt żyjących w środowisku wodnym, które przyczyni się do odbudowy cennych ekosystemów, a tym samym do ochrony bioróżnorodności oraz bezpośrednio wpłynie na poprawę stanu/potencjału jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz wartości wskaźników morfologicznych i biologicznych.

Aktualności

Aktualizacja stanu dla przepławki Broszkowice

Aktualizacja stanu dla przepławki Broszkowice

W ramach zadania zaplanowano przebudowę istniejącej przepławki komorowej przy stopniu i jazie w biegu rzeki Soły w miejscowości Broszkowice. Do...
Read More
Aktualny stan prac dla przepławki Bielany

Aktualny stan prac dla przepławki Bielany

W ramach zadania planowana jest budowa przepławki w formie obejścia bystrza w biegu rzeki Soły w miejscowości Bielany. Obecnie wykonawca...
Read More
Aktualizacja stanu prac dla przepławki Podolsze

Aktualizacja stanu prac dla przepławki Podolsze

W ramach projektu planowana jest budowa przepławki dla ryb w korycie rzeki Skawa na stopniu wodnym w m. Podolsze. Została...
Read More
Stan prac przy przepławce Grodzisko

Stan prac przy przepławce Grodzisko

W ramach zadania zbudowana zostać ma przepławka dwuszczelinowa dla ryb, na lewym przyczółku jazu w m. Grodzisko. Obecnie wykonana została...
Read More
Aktualny stan prac dla przepławki Dwory

Aktualny stan prac dla przepławki Dwory

Budowa przepławki jest w trakcie realizacji. Trwają prace przy betonowaniu ścian i przegród przepławki oraz podpór stałych. Zakończono zasadniczą przebudowę...
Read More
Stan aktualny dla przepławki Smolice

Stan aktualny dla przepławki Smolice

W ramach zadania powstanie przepławka dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły, która ominie stopień podpiętrzający w km 21+220 biegu...
Read More
Aktualny stan prac dla przepławki Wadowice

Aktualny stan prac dla przepławki Wadowice

W ramach zadania powstanie przepławka dla ryb na lewym brzegu rzeki Skawy, która ominie próg piętrzący km 21+500 biegu rzeki...
Read More

Polecamy